30mm PLDvK vz.53/59(M) "JEŠTĚRKA"




TECHNICKÉ ÚDAJE :
 Max. výškový dostrel6 950 m
 Max. diaľkový dostrel9 950 m
 Účinný dostrel na pzemné ciele2 000 m
 Bojová palebná rýchlosť120-150 rán/min
 Rozsah námeru :
 - kanón na vozidle-10° až +85°
 - cez kabínu+2° až +85°
 - cez pozorovaciu kopulu veliteľa0° až +85°
 - kanón na zemi-10° až +85°
 Rozsah odmeru360°
 Dĺžka hlavne s úsťovou brzdou2 357 mm
 Hmotnosť kanónu bez vozidla1 750 kg

   PLDvK vz.53/59 vznikol modernizáciou protilietadlového kanónu vz.53 a jeho umiestnením na upravený podvozok vozidla Praga V3S. Po čiastočných úpravách bol v 70. rokoch vyvážaný do bývalej Juhoslávie. Protilietadlové kanóny vyrobené po roku 1970 po konštrukčných úpravách dostali označenie PLDvK vz.53/59 M.

   Technický popis

   Obsluhu tvorí 5 osôb (veliteľ, vodič, strelec a dvaja nabíjači). 30mm PLDvK vz.53/59 sa skladá z dvoch 30mm PL kanónov so zásobníkmi, lafety vybavenej streleckou kabínou a pancierového podvozku.
   Protilietadlový dvojkanón sa od predchodcu ťahaného PLDvK vz.53 líši najmä úpravou záverového ústrojenstva kanóna, čo umožnilo podávanie nábojov zhora zo zásobníkov a vyhadzovanie nábojníc nabok. Zásobník je skriňový, segmentového tvaru. Naplniť sa môže päťdesiatimi nábojmi a celkovú hmotnosť má 84,5 kg. Staršie vyhotovenie malo nábojový počítač na kryte napínacieho bubna. U novších zásobníkov sa počet nábojov zisťoval bočnými otvormi na zásobníkovej skrini zakrytými plexisklom. Pri otvoroch sú čísla informujúce o počte nábojov v zásobníku. Vezených nábojov je 800, z toho 400 uložených v 8 zásobníkoch a 400 v 10 drevených debniach na plošine vozidla.
   Ďalšie úpravy sa uskutočnili na lafete. Dopravuje sa na vozidle. Vo výnimočných situáciách sa môže dopravovať šmykom v závese za ťažným vozidlom. Lafeta má vrchnú a spodnú časť. Oproti ťahanej verzii (PLDvK vz.53) sa vrchná lafeta konštrukčne nelíši. Doplnená bola o streleckú kabínu strelca chrániacu pred granátovými črepinami a strelami z ručných zbraní. Vyrobená je z pancierového plechu. Na ľavej vnútornej stene kabíny je pripevnená páčka odpaľovacej poistky zaisťujúca tlačidlo spúšťacieho spínača. Pod ňou je pripevnená ovládacia páčka námerovej poistky. Na prednej vonkajšej stene je otvor a na dvoch závesoch krytka, pod ktorou je z vnútornej strany pripevnené odporové kúrenie. Sedačka je vylisovaná z plechu a pripevnená na dve pozdĺžne rebrá. Sedadlo sa dá posúvať. Na zadnej strane streleckej kabíny sa nachádzajú dvierka. Na ich vnútornej strane je opierka pre strelcovu hlavu. Spodná lafeta je zvarená z dvoch pozdĺžnych skriňových a dvoch priečnych nosníkov. Priestor medzi nimi je zhora a zospodu zakrytý zváranými plechmi uhlopriečne vystuženými dvoma priečkami. Na priečnych nosníkoch sú upevnené sklznice, po ktorých sa lafeta môže v teréne dopravovať šmykom, alebo po nakladacích lyžiach pri nakladaní a skladaní zbrane z vozidla. V dutinách priečnych nosníkov je priestor na odkladanie náhradných súčiastok, náradia a zbraňového príslušenstva.
   V palebnom postavení na uvedenie zbrane do vodorovnej polohy sa používajú oporné zdviháky, umiestnené v každom rohu spodnej lafety. Sú teleskopicky výsuvné, s celkovým zdvihom 200 mm. Na zameriavanie vzdušných a pozemných cieľov sa používali zameriavače s kruhovou muškou, neskôr zameriavač vz.61. Postupne tento zameriavač nahradil vz.61/30 M.
   Vozidlo slúži na dopravu kanóna, obsluhy, nábojov, náhradných súčiastok, náradia a príslušenstva. Má podvozok terénneho nákladného automobilu Praga V3S. Oproti klasickému rámu vozidla P V3S sa urobili čiastkové úpravy. Odstránila sa prvá priečka tvoriaca nárazník. V prednej časti je uchytený motor T- 912. Posledná rámová priečka, na ktorej sú dve kladky pre silné navijákové lano, je zosilnená. Na šikmej výstuhe poslednej priečky je uchytená ďalšia kladka usmerňujúca lano pomocného navijáka. Na štvrtej priečke rámu je uchytená kladka, ktorá usmerňuje pohyb lana. Zmeny nastali aj v uchytení vzduchojemov brzdovej sústavy a palivových nádrží. Ďalej bolo vozidlo doplnené o zariadenie vylučujúce pruženie zadných náprav pri streľbe. Zariadenie vodič ovláda pákou a činnosť signalizuje kontrolná žiarovka na prístrojovom paneli. Na vozidlovom ráme je uchytená pancierovaná kabína a plošina. Pancierovaná kabína má v prednej časti dve okná na pozorovanie (vodič a veliteľ) a sú chránené pancierovanými krytmi s priezormi. Hrúbka predného panciera je 10 mm a bočného 6 mm. Na boku kabíny sú dvere pre vodiča a veliteľa so sklopnou vrchnou časťou. Na pozorovanie vzdušných cieľov veliteľ používa otočnú pozorovaciu kopulu. Zadnú časť kabíny uzatvárajú dvojité sklopné dvere, po sklopení vytvárajúce podlahu pre nabíjačov. Vo vnútri kabíny sú sedadlá pre veliteľa, vodiča a dvoch nabíjačov. Medzi sedadlami nabíjačov môžu na plošine byt' uchytené štyri zásobníky. Zúžený priestor v kabíne pre vodiča si vynútil konštrukčné zmeny na ovládacích pedáloch. V strede, pred spojkovým a brzdovým pedálom sa nachádza akceleračný pedál. Rádiové spojenie veliteľa s nadriadeným zabezpečovala rádiová stanica RF 11M s dvoj až trojkilometrovým dosahom. Pri modernizácii sa nahradila rádiovou stanicou VXW 100 s dosahom tri až desať kilometrov, podľa terénu. V súčasnosti spojenie zabezpečuje rádiová stanica RF 10. Jej anténa je umiestnená medzi oknami na prednej stene kabíny. Držiak má sklopný do strán, aby sa pri streľbe cez kabínu nepoškodila.
   Za kabínou je plošina na umiestnenie zbrane na vozidle. Na vozidlový rám je uchytená štyrmi konzolami. Priestor plošiny zo strán uzatvárajú bočnice, na plošine pripevnené závesmi. V prednej časti po stranách má držiaky na uchytenie dvoch zásobníkov. Zadná časť je upravená na uloženie a uchytenie lyží používaných na nakladanie a skladanie zbrane z vozidla, ktoré sa robí navijákom uloženým v zadnej časti vozidlového rámu. Používa sa aj na vyslobodzovanie vlastného vozidla pri zapadnutí. Náhon je od prídavnej prevodovky dvojitým kĺbovým hriadeľom. Na navijákový bubon je uchytený menší bubon pomocného navijáka s tenším lanom. Vodič naviják zapína pákou, čo mu tiež signalizuje kontrolka na pristrojovom paneli.

   Použitá literatúra
APOLÓGIA č.7,10/1998; PLDvK vz.53/59(M) "JAŠTERKA", autor: pplk. Igor Frtús


   LINKY
  STEEL PANTHERS
  tanketa
  JED

  « SPÄŤ Fotoalbum »