PRAGA AV-3

   Vyslobodzovací automobil Praga AV- 3 je určený na vyslobodzovanie zapadnutých a poškodených vozidiel, prepravu nepojazdných vozidiel do dielní, opravu vozidiel (ako žeriav pri montáži napr. motorov), preprave nákladu do hmotnosti 3000 kg na háku žeriava.

   Technický popis

   Podvozok vyslobodzovacieho automobilu tvorí upravený podvozok nákladného automobilu Praga V3S. Úprava spočíva v skrátení rámu za poslednou nápravou. Ďalšia úprava je na prevodovom ústrojenstve. Z prídavnej prevodovky je vyvedený reťazový prevod do predlohovej skrine, z ktorej je kĺbovým spojovacím hriadeľom vedený náhon na navijak. Z predlohovej skrine je reťazovým prevodom vedený náhon na jednotlivé prevodové skrine, cez ktoré sa ovládajú bubny lán žeriava.
   Žeriav je zložený z pomocného rámu, z konštrukcie žeriavovej nadstavby a ramien žeriava. Po stranách pomocného rámu sú upevnené zadné blatníky so schránkami pre výbavu vozidla. V prednej časti pomocného rámu je upevnená konštrukcia žeriavovej nadstavby. V spodnej časti žeriavovej nadstavby v strede sú umiestnené prevodové skrine, cez ktoré sa ovláda pravý a ľavý navíjací bubon žeriava. Žeriav má dve ramená, ktorých otočné uloženie a na sebe nezávislý náhon bubnov umožňuje žeriavu vyslobodzovanie alebo zdvíhanie bremien do hmotnosti 3000 kg, z ktorejkoľvek strany vozidla. pracovný rozsah žeriava je 270° a pracovná výška ramien žeriava 2,45- 3,9 m. Žeriav pri práci po stranách vozidla môže byť stabilizovaný dvomi vysúvateľnými podperami, upevnenými v hornej časti žeriavovej nadstavby.
   Navijak je umiestnený v strede pomocného rámu nad zadnými nápravami vozidla. poháňaný je kĺbovým spojovacím hriadeľom od predlohovej skrine, ktorá je pod konštrukciou žeriavovej nadstavby. Dĺžka lana navijaku je 55 m a ťažná sila navijaku 3000 kg.

   Použitá literatúra
APOLÓGIA č.7/1999; Vyslobodzovací automobil PRAGA AV-3, autor: pplk. Igor Frtús

  « SPÄŤ Fotoalbum »